Rozvoj technológií so sebou prináša nové inovácie. Nové inovácie sa vyskytujú všade okolo nás a často krát si ani nemáme šancu všimnúť všetky zmeny, ktoré sa dejú okolo nás, pretože vývoj je tak rýchli a v mnohých oblastiach.
Okrem inovácii, ktoré sa uskutočňujú už všade zavítali inovácie a nové možnosti vyučovania aj do škôl. Možno si vy ešte pamätáte, že kedysi keď ste chceli ísť na počítať alebo na internet museli ste ísť do nejakej kaviarne, kde bol počítač alebo poprípade do nejakej spoločenskej miestnosti v meste, kde ste bývali.tablet.jpg
Dnes je tomu inak a počítače sú už všade, dokonca čoraz viac nahrádzajú počítače ľudskú prácu. Ale aké sú toho výhody a nevýhody. Počítače sa pomaly dostali aj do školských tried. Najprv sa do škôl začali zavádzať počítačové miestnosti, kde sa vyučovala informatika. Neskôr do školských tried začali postupne prichádzať nové technické vymoženosti.
Jednou z takýchto nových technických vymožeností je interaktívna tabuľa. O čo ide a čo to je interaktívna tabula. Interaktívna tabuľa ešte zatiaľ síce nevytlačili zo školských tried obyčajné zelené tabule, na ktoré sme písali kriedou, ale už sa bežne v školských triedach nachádza okrem obyčajnej tabule aj interaktívna tabula. Na interaktívnej tabuly fungujú tak, že tabula je prepojená na počítač a zobrazuje sa nej to, čo máte na počítači. Takže ak chcete dať žiakom nejakú úlohu jednoducho to napíšte do počítača a školáci píšu riešenie úlohy na interaktívnu tabulu.plánování v tabletu.jpg
S postupom času a s ďalším vývojom sa do školských tried pomaly dostávajú aj tablety. Zatiaľ to je nie ešte na každej škole, ale niektoré školy dávajú svojim žiakom namiesto typického pracovného zošita tablety, na ktorých pracujú počas vyučovania. Na tabletoch môžu čítať knihu alebo počítať príklady. Okrem toho môžu na tablete písať diktáty alebo si precvičovať písanie mäkkého i alebo tvrdého y.