Funkcia Smart Summon od spoločnosti Tesla spôsobuje zmätok, je to ďalší príklad komplikácii v reálnom svete, ktoré vyplývajú z ochoty spoločnosti Tesla k testovacím funkciám verzie beta využívajúcich zákazníkov.
Smart Summon je nový názov pre autonomnú funkciu, ktorá umožňuje vozidlu Tesla opustiť parkovacie miesto a navigovať okolo prekážok k svojmu majiteľovi. Majitelia, ktorí si zakúpili možnosť plnej autonómie dostali v rámci aktualizácie softvér verzie 10. Pomocou smartfónu si môžu majitelia áut „privolať“ svoje auto z maximálnej vzdialenosti 60,96 m, pokiaľ je auto na dohľad.Auto Tesla.jpg
Verzia softvéru 10 sa začala rozširovať na modely S, model X a model 3. Tí, ktorí si zaplatili možnosť úplného samoobslužného konania, sú na prvom mieste v zozname priorít. Ide o najväčšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bola doteraz vykonané. Nová verzia softvéru 10 neponúka len možnosť „privolať“ si auto, ale obsahuje aj veľa nových možností zábavy ako Spotify Premium, Netflix, Youtube, a Hulu, vrátane živej televízie. Video služby si môžu zákazníci prezerať iba pri zaparkovanom vozidle.
Spoločnosť Tesla varovala majiteľov, aby pri používaní služby Smart Summon dávali pozor, pretože nejde o úplne samostatnú funkciu. Majitelia sú stále zodpovední za svoje auto a musia ho neustále monitorovať a aj jeho okolie a byť v dosahu, pretože nová funkcia nemusí zistiť všetky prekážky. Zvlášť musia byť majitelia opatrní pri rýchlom pohybe ľudí, bicyklov, automobilov.Chaos na parkovisku.jpg
Je to ako malý náhľad do chaotickej budúcnosti. Automobilové spoločnosti zavádzajú ľudí pri predaji áut s viac a viac futuristickými funkciami. Patria sem pokročilé asistenčné systémy pre vodičov, ako je Tesla Autopilot a GM Super Cruise a ďalšie funkcie, ktoré využívajú súpravu kamier a snímačov, ktoré sú dnes súčasťou praktický každého moderného automobilu. Tesla je očividne na popredí a ich konkurenti sa snažia udržať krok.
Spoločnosti začali chodiť sťažnosti od majiteľov na zničené auto, keď sa snažili „privolať vozidlo pri skúšaní novej funkcie. Sťažnosti prišli aj od okoloidúcich ľudí a áut, ktorí išli okolo vozidla. Zmeny sa nikdy nepáčili a dlho trvá kým sa niečo zdokonalí, ale bez zmien a pokusov o zmeny by sme boli ešte v jaskyni.