Ľudský organizmus je zložitý a perfektne organizovaný systém, ktorý stále nie je dokonale prebádaný. Poznatky z dávnej minulosti sa neustále vyvíjajú a rozširujú.

Moderné uvažovanie mnohých lekárov sa žiaľ nesprávne uberá smerom, ktorý iba lieči chorobu a nezamýšľa sa nad jej prvotnými príčinami a tento trend si nesprávne osvojili aj mnohí pacienti.

tablets-5620566_640

Pritom už v dávnej minulosti ľudia poznali medicínu, ktorá vychádzala z poznatku, že všetko so všetkým súvisí a rozumne liečila dušu aj telo naraz. Správne analyzovala psychiku človeka a jej mimoriadne veľký vplyv na naše zdravie.

Princíp tejto medicíny je súčasťou ponuky funkčná medicína https://www.juliacizova.sk/funkcna-medicina/, ktorá sa odborne nazýva aj celostná medicína, pretože berie do úvahy nielen fyzickú stránku človeka.

massage-1929064_640

Ľudia sa evolúciou vyvíjali a dnes sú to sociálne zaradení jedinci, ktorí fungujú v spoločenstve ľudí, komunikujú, spolupracujú s nimi a vytvárajú pre nich hodnoty. To samozrejme prináša mnoho vzťahov, názorov a postojov a nie vždy prichádza k zhode. Vznikajú názorové rozdiely, napätie vo vzťahoch, neporozumenie a nesúlad v organizme. Vzniká emocionálne napätie, nesprávny prístup k riešeniu problémov, veľa negatívneho myslenia a to má za následok nerovnováhu na hormonálnej, imunitnej a iných úrovniach organizmu. Tam je začiatok ochorenia, zdravotných ťažkostí a problémov. Organizmus nás samozrejme upozorňuje bolesťou, ale my ju radšej potláčame liekmi namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad svojim životom, prístupom k nemu a svojim životným štýlom.

Ponuka funkčnej medicíny nás učí spoznať seba samého, vybudovať si správnu seba lásku, spoznať súvislosti medzi telom a dušou, nastaviť si správne nefalšované pozitívne myslenie, spoznať dôležitú funkciu zažívania a jeho riadiaci význam pre náš mozog a takisto nás učí pestovať si lásku k ostatným.

Správnym pochopením jej zásad a princípov ostanete zdraví, vyrovnaní a budete žiť v harmónii so sebou a s ostatnými.