Ľudský organizmus je zložitý a perfektne organizovaný systém, ktorý stále nie je dokonale prebádaný. Poznatky z dávnej minulosti sa neustále vyvíjajú a rozširujú.

Moderné uvažovanie mnohých lekárov sa žiaľ nesprávne uberá smerom, ktorý iba lieči chorobu a nezamýšľa sa nad jej prvotnými príčinami a tento trend si nesprávne osvojili aj mnohí pacienti.

tablets-5620566_640

Pritom už v dávnej minulosti ľudia poznali medicínu, ktorá vychádzala z poznatku, že všetko so všetkým súvisí a rozumne liečila dušu aj telo naraz. Správne analyzovala psychiku človeka a jej mimoriadne veľký vplyv na naše zdravie.

Princíp tejto medicíny je súčasťou ponuky funkčná medicína, ktorá sa odborne nazýva aj celostná medicína, pretože berie do úvahy nielen fyzickú stránku človeka.

massage-1929064_640

Ľudia sa evolúciou vyvíjali a dnes sú to sociálne zaradení jedinci, ktorí fungujú v spoločenstve ľudí, komunikujú, spolupracujú s nimi a vytvárajú pre nich hodnoty. To samozrejme prináša mnoho vzťahov, názorov a postojov a nie vždy prichádza k zhode. Vznikajú názorové rozdiely, napätie vo vzťahoch, neporozumenie a nesúlad v organizme. Vzniká emocionálne napätie, nesprávny prístup k riešeniu problémov, veľa negatívneho myslenia a to má za následok nerovnováhu na hormonálnej, imunitnej a iných úrovniach organizmu. Tam je začiatok ochorenia, zdravotných ťažkostí a problémov. Organizmus nás samozrejme upozorňuje bolesťou, ale my ju radšej potláčame liekmi namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad svojim životom, prístupom k nemu a svojim životným štýlom.

Ponuka funkčnej medicíny nás učí spoznať seba samého, vybudovať si správnu seba lásku, spoznať súvislosti medzi telom a dušou, nastaviť si správne nefalšované pozitívne myslenie, spoznať dôležitú funkciu zažívania a jeho riadiaci význam pre náš mozog a takisto nás učí pestovať si lásku k ostatným.

Správnym pochopením jej zásad a princípov ostanete zdraví, vyrovnaní a budete žiť v harmónii so sebou a s ostatnými.