Naozaj sa domnievate, že ste skutočný študijný typ? Už toľko rokov sa snažíte dosiahnuť na vyšší stupeň vzdelania, ale stále vám to nejako uniká. Predchádzajúce štúdium ste ako-tak to úspešne ukončili, aj keď s občasnými veľkými problémami. V súčasnej dobe sa snažíte dosiahnuť na magisterské vzdelanie. Ak sa vám bude dariť ako doteraz, zrejme to nakoniec zdarne ukončíte. Čo však potom? Hodláte v štúdiu pokračovať, alebo sa vrhnete na vieru praxe? Lenže si musíte položiť otázku. Ak doterajšie magisterské vzdelanie skutočne dokončím, budem mať v za súčasných podmienok uplatnenie v praxi? Nebudem musieť vziať prácu aj mimo vyštudovaný odbor? Nebolo by lepšie pokračovať v ďalšom štúdiu? Možno budete mať lepšie nástupné podmienky. Toto však naozaj stojí za úvahu. Po nástupe do zamestnania totiž väčšina študentov od ďalšieho štúdia časom ustupuje.

To sa mu to povráva

Naozaj to stojí za úvahu. Ak sa však odhodláte a skutočne k ďalšiemu štúdiu nastúpite, budú vám stačiť sily k zdarnému ukončení? Čo rigorózna práca? Naozaj to stojí za poriadnu úvahu. Na druhej strane, odvážnym praje šťastie.