Cieľom zrejme každého z nás je dosiahnuť v našom živote spokojnosť, voľnosť a lepšie spoznať seba samého. Nemusíme vravieť priamo o kariére, peniazoch, vysnívanom aute,… ale všetko to začína v našej hlave, respektíve v tom, byť relatívne často dobre naladený a mať to v hlave usporiadané. Hlavne nezažívať zbytočné stresy vedúce až k depresii či dokonca k nihilizmu. Na živote je jednou zo zaujímavých vecí fakt, že sa snaží prispôsobovať našim aktuálnym myšlienkam a postojom. A preto by tieto mali byť čisté, ujasnené, priame a čo najmenej ovplyvňované stresom či psychickou únavou.Žena v modrých šatoch, smútok
Ako ale dosiahnuť tento stav? Pomôckou môže byť faktor, akým je Bachova kvetová terapia.
Táto pozostáva z kvetových esencií, ktoré majú schopnosť pôsobiť pozitívne na emociálne stavy rôzneho druhu. Ide o lečivo podpisujúcesa pod dobrú duševnú kondíciu a v tejto spojitosti sú známe bachove esencie, respektíve kvapky.Tie konkrétne pozostávajú zo zmesi rastlín či stromov, čo poskytujú v danom smere požadované účinky.
Využitie Bachovej kvetovej terapie v praximôže mať pomerne veľa dôvodov, takmer všetky sa však spájajú s dosianutím psychickej vyrovnanosti. Spomeňme teda situácie ako napríklad:

  • Pravidelný stres vedúci k častej nervozite a podráždenosti, pocit únavy a stavu, kedy „nie ste sami sebou“, túžba lepšie spoznať svoje ja a nájsť určitú harmóniu, túžba lepšie spoznať svoje pocity a ciele, snaha vyrovnať sa s ťažkou životnou udalosťou a mnoho ďalších.

Usmiata žena, šťastná, blondýna
Bachove kvapky tak v stručnosti vedú k našej vyrovnanosti. Navyše nejde o liečivo, ktoré by bolo návykové, dalo by sa z neho predávkovať alebo ktoré by sa nesmelo kombinovať s inou liečbou. Je možné ich aplikovať prakticky kedykoľvek, ak začnete pociťovať príznaky nevyrovnanosti, vyčerpania či následky stresových situácií. Dokonca sa môžu aplikovať aj u detí, ak ich napr. čaká ťažký deň v škole alebo zažívajú výbuchy hnevu, hyperaktivitu apod.