Je jasné, že vnútrobloky sú jasná vec. V dnešnej dobe je väčšina záujemcov o byty naklonená ponukám práve s týmto spoločným vnútorným priestorom medzi bytovkami, ktoré sú ohradené a bezpečné. Ale prečo to tak vôbec vlastne je? Čo ľudí vedie k takejto kúpe ?
V dávnej minulosti za čias stredoveku ľudia bývali tak, aby mali možnosť sa stretávať na dvore. A to práve z toho dôvodu, že sa na ňom panovníci aj dvorania dohadovali o rôznych záležitostiach či už po práve, alebo rozhodnutím stania hlavy. Každopádne to bolo miesto ruchu a celkového diania v ríši.Mestské budovy.jpg
Dvorom môžeme označiť doslova miesto, ktoré je ohraničené plotom a dverami, či pozemkom medzi domami a hospodárskymi pozemkami. Práve tento priestor bol možnosťou ukázať, aký máte veľký majetok a či ste poriadny gazda. A toto platí aj dnes. Podľa dvora poznáš akých máš susedov, či aký ľudia bývajú tam a tam.
Takýto vyčlenený pozemok, ktorý je na očiach a ktorý je zdieľaní s väčším počtom ľudí môžeme považovať za akúsi spoločnú obývačku, kde sa všetci stretnú a kde sa odohráva dianie dna. Dnes sa tieto priestory využívajú na rôzne aktivity, ktoré by títo ľudia robili, ak by mali dvor s domom.
A v čom je tá ich dôležitosť. Stretnú sa tu ľudia, ktorý by sa inak mohli minúť a nikdy sa nespoznať, aj keď žijú vo vedľajších dverách. Môžete tu sedieť a rozprávať sa, hrať sa, pracovať, pestovať niečo či len tak oddychovať. V dnešných dňoch je to skvelá možnosť, ako sa vaše deti môžu hrať bez vášho sto percentného dívania sa a vy viete, že sú v bezpečí a na očiach im známym susedom.Dieťa na ihrisku.jpg
Či sa takýto dvor dá pokladať za správne vytvorený a navrhnutí sa pozná podľa toho, kto na nom trávi čas. Ideálom je škála akéhokoľvek veku. Ak sa vedia zabaviť deti musia sa tu vedieť zbaviť aj dôchodzi, inak je toto miesto zle navrhnuté a nefunkčne a v konečnom dôsledku neplní svoju hlavnú poznávaciu a zbližovaciu funkciu.