Láska, tak prostý cit alebo zmysel života? Ak by sme sa opýtali ľudí, čo pre nich láska znamená a aká by bola definícia lásky, dostali by sme množstvo rôznych odpovedí. Pretože pre lásku nie je možné stanoviť jednu základnú definíciu.
Je pravdou, že láska je neoddeliteľnou súčasťou každého človeka. Prejavuje sa v rôznych podobách. Láska k človeku, láska k zvieraťu, láska k jedlu, láska k športu. O každý druh lásky je potrebné sa starať, ochraňovať, rozvíjať a pestovať. Ale častokrát zabúdame na najdôležitejšiu lásku, na lásku tak potrebnú, na lásku tak nevyhnutnú, na lásku tak cennú, na lásku k sebe samému, na sebalásku.
Sebaláska je mnoho ráz označovaná za sebectvo. A to je omyl, pretože sebaláska je tak obohacujúca a slobodná. miluj seba samého.jpgČlovek sa stane šťastným len vtedy, ak prijíme sám seba takého, aký je. So všetkými svojimi prednosťami, svojimi plusmi a kladmi ale aj so všetkými svojmi chybami,, svojimi mínusmi a svojimi nedostatkami. Ako zistíte, že ste na správnej ceste k sebaláske? Pri pohľade do zrkadla. Keď sa dokážete dívať na svoj odraz a viete ho aj prijať. Keď sa v zrkadle objaví vyrovnaná a usmievavá osoba.
Veľa ľudí zohráva vo svojom živote ťažký boj. Túžia byť tak milovaní inými ľuďmi. Túžia sa každému zapáčiť. Ale je to správne? Veď každý z nás je jedinečná bytosť s jedinečnými vlastnosťami či už dobrými alebo zlými. Stačí ostať sám sebou, na nič sa nehrať, prejaviť svoje postoje a názory, mať sa rád a až potom sa dostaví to pravé čaro. Ľudia si vás začnú vážiť a rešpektovať, začnú vás obdivovať, začnú vás ľúbiť.spokojný so sebou.jpg
Ale všetko je len teória, ktorá sa ľahko číta. A ak stále stojíte na tom istom mieste a neviete ako na to, ako sa pohnúť vpred, treba nastúpiť na tú správnu cestu, ktorá určite nebude jednoduchá. Skúste to malými nenápadnými a každodennými krôčikmi. Pochváľte sa každý deň. Začnite si spĺňať sny. Prijímajte komplimenty. A neporovnávajte sa s inými.